Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

9 Ένα πρωτότυπο Δίκτυο Ανταλλαγής

Μία εναλλακτική κοινωνική οικονομία εφαρμόζεται στη Μαγνησία. Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη.
Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας δημιουργήθηκε για ανθρώπους που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους με τα εισοδήματα σε ευρώ, μπορούν όμως να «πληρώνουν», προσφέροντας κάποια εργασία ή κάποια δικά τους καινούργια ή μεταχειρισμένα αγαθά.
Είναι μια πρωτοβουλία ανεξάρτητων πολιτών με στόχο να
αναπτύξουν ένα σύστημα για ανταλλαγές υπηρεσιών και προϊόντων μεταξύ των μελών του, χρησιμοποιώντας ως μέσον την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).


Η ασυδοσία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας κατέδειξε την αδυναμία των τοπικών κοινωνιών να μπορούν να αντιδρούν σε γεγονότα και καταστάσεις οι οποίες διαδραματίζονται σε παγκόσμια κλίμακα
Η ροή του χρήματος προς τα κερδοσκοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν τον απόλυτο έλεγχο, καθορίζει τις τύχες των απλών ανθρώπων.


Δίκτυα Ανταλλαγών.

Υπάρχουν όμως μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης που έχουν δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία και δίνουν απάντηση στη κρίση του συστήματος
Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι παρακάμπτουν το χρήμα, παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα, βοηθούν τις οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις τους να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση.


Τι έχει να κερδίσει κάποιος από τη συμμετοχή του στο δίκτυο;

Το Δίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και σε επιχειρήσεις να συμμετέχουν δημιουργικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής μας, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών.
Το εύρος των συναλλαγών είναι άπειρο και εξαρτάται από το μέγεθος του Δικτύου, άρα και των διαθέσιμων προσφορών σε υπηρεσίες και προϊόντα.


Πως λειτουργεί το δίκτυο;

Το σύστημα είναι απλό. Ο καθένας που γίνεται μέλος του δικτύου, μπορεί να προσφέρει μία εργασία (π.χ baby-sitting) ή ένα προϊόν. Αν κάποιο από τα άλλα μέλη χρειάζεται την εργασία ή το προϊόν πραγματοποιείται η συναλλαγή, και αμείβεται με Χ μονάδες ΤΕΜ
Με τα ΤΕΜ που μαζεύει στο λογαριασμό του στο Δίκτυο, μπορεί να αναζητήσει και να αγοράσει με τη σειρά του υπηρεσίες ή προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα από άλλα μέλη του Δικτύου πχ. είδη διατροφής ή ηλεκτρολογικές υπηρεσίες και να πληρώσει με μονάδες ΤΕΜ που έχει ήδη ο λογαριασμός του.


Τι είναι η Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ);

Στο Δίκτυο, τα μέλη τoυ συμφωνούν σε ένα πλαίσιο συναλλαγών έχοντας ως εναλλακτικό νόμισμα τη μονάδα ΤΕΜ. Το ΤΕΜ είναι μια άυλη Εναλλακτική Μονάδα, ίσης αξίας με το ευρώ.
Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα
Ένα μέλος αμείβεται με μονάδες ΤΕΜ, οι οποίες πιστώνονται στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό, όταν προσφέρει υπηρεσίες ή προϊόντα στα άλλα μέλη και πληρώνει με μονάδες ΤΕΜ, που αφαιρούνται από τον ηλεκτρονικό του λογαριασμό, όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες ή προϊόντα από τα άλλα μέλη.


Τι είδους συναλλαγές μπορούν να γίνουν στο Δίκτυο;


Προσφορά ή ζήτηση εργασίας και υπηρεσιών.

Ένα μέλος μπορεί να αναζητήσει υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλα μέλη του Δικτύου ή να περιμένει κάποιο άλλο μέλος του Δικτύου να επικοινωνήσει μαζί του και να ζητήσει τις δικές του υπηρεσίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ή έχει δημοσιευτεί στο σχετικό έντυπο του Δικτύου
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ο αριθμός των ΤΕΜ για τις προσφερόμενες υπηρεσίες π.χ μαθήματα μουσικής με 15 ΤΕΜ την ώρα.


Συναλλαγή και πληρωμή.

Κάποιο άλλο μέλος του Δικτύου μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με αυτόν που προσφέρει την υπηρεσία και να συμφωνήσει στην τιμή, όπως θα έκανε και σε κάθε άλλη συναλλαγή με ευρώ
Όταν η εργασία ολοκληρωθεί τότε θα πρέπει να μεταφέρει τις αντίστοιχες ΤΕΜ από το λογαριασμό του στον λογαριασμό του άλλου, είτε μέσω του Δικτυακού τόπου, ή αν δεν έχει πρόσβαση σε Η/Υ υπογράφοντας το έντυπο «Ένταλμα πληρωμής ΤΕΜ».


Συναλλαγή με αγορά ή πώληση προϊόντων.


Α. Μεταχειρισμένα προϊόντα
Ο ενδιαφερόμενος, μέλος του δικτύου, κάνει γνωστή την προσφορά του και μπορεί να πουλήσει κάθε είδους μεταχειρισμένα προϊόντα, ή φυσικά να αγοράσει μετά από αναζήτηση στο σχετικό κατάλογο, πάντα με μονάδες ΤΕΜ.
Τα ελαφρώς μεταχειρισμένα είδη που τώρα πετάμε με μεγάλη ευκολία μπορεί να είναι απαραίτητα σε κάποιο συνάνθρωπο μας.


Β. Καινούργια προϊόντα
Καταστήματα μέλη του Δικτύου μπορούν να προσφέρουν προνομιακές τιμές ειδικά για τα άλλα μέλη.
Για παράδειγμα αν ένα προϊόν, κοστίζει 100 ευρώ, μπορεί να διατίθεται στην τιμή των 60 ευρώ και 40 ΤΕΜ
Το όφελος για τον πωλητή θα είναι η αύξηση του τζίρου και για το αγοραστή η πληρωμή σε ΤΕΜ. Οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου θα διαθέτουν σε εμφανή χώρο σχετικό σήμα, ώστε να αναγνωρίζονται από τα άλλα μέλη.


Σε ποιους απευθύνεται το δίκτυο;

- Σε όσους χρειάζονται μια επιπλέον πηγή εισοδημάτων.
- Στους ανέργους για να καλύψουν ένα μέρος των αναγκών τους.
- Στους συνταξιούχους για να κάνουν επιπλέον πράγματα από αυτά που τους επιτρέπει η σύνταξη
τους.
- Στους επαγγελματίες και στους εμπόρους οι οποίοι έτσι θα αυξήσουν τους πελάτες τους.
- Σε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν σε μια εναλλακτική οικονομία.


Πως γίνεται κάποιος μέλος;

Συμπληρώνει το έντυπο της αίτησης είτε ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Δικτύου www.tem-magnisia.gr/, είτε σε ένα από τα Κέντρα Υποστήριξης σε ολόκληρη την πόλη.
Κάθε μέλος με την αίτηση του δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο δίκτυο.
Αντίστοιχα κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Δίκτυο με έγγραφη δήλωση του, με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός του δεν είναι χρεωστικός.


Πρέπει να κερδίσω μονάδες ΤΕΜ πριν ζητήσω υπηρεσίες ή προϊόντα;

Όλοι οι λογαριασμοί αρχίζουν από το μηδέν. Για να πιστωθεί ένας λογαριασμός κάποιος άλλος πρέπει να χρεωθεί. Έτσι, ανά πάσα στιγμή περίπου τα μισά μέλη του Δικτύου θα έχουν πιστωτικούς λογαριασμούς, ενώ τα άλλα μισά χρεωστικούς
Χρεωστικός λογαριασμός σημαίνει ότι κάποιος έχει χρησιμοποιήσει προϊόντα ή υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας από αυτά που ο ίδιος έχει προσφέρει. Για λόγους προστασίας του συστήματος έχει καθοριστεί ως ανώτερο όριο τα 100 ΤΕΜ στους χρεωστικούς λογαριασμούς.


Πως αποκτάω την πρώτη μου πίστωση στο λογαριασμό μου;

Αφού κάνω την ανακοίνωση της προσφοράς μου στην ιστοσελίδα ή στο κέντρο Υποστήριξης (π.χ. κηπουρός με 60 ΤΕΜ ημερομίσθιο), ένα μέλος του δικτύου την αποδέχεται.
Μετά την πραγματοποίηση της εργασίας ο λογαριασμός μου αυξάνεται κατά 60 ΤΕΜ και ο δικός του μειώνεται κατά 60 ΤΕΜ. Τώρα μπορώ να κάνω μια άλλη συναλλαγή και να διαθέσω την πίστωση που έχω. Σε ένα υγιές σύστημα ΤΕΜ οι λογαριασμοί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από πιστωτικοί σε χρεωστικοί και το αντίθετο.


Υπάρχουν τόκοι ή χρεώσεις στους λογαριασμούς;

Δεν επιβαρύνονται οι χρεωστικοί λογαριασμοί, αλλά και από την άλλη οι πιστωτικοί λογαριασμοί δεν κερδίζουν τόκους, άρα δεν έχει κανένα νόημα η συσσώρευση μονάδων ΤΕΜ μέσα στο σύστημα
Οι μονάδες ΤΕΜ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν έξω από το συγκεκριμένο Δίκτυο.
Συμπληρώνουν αλλά δεν αντικαθιστούν το ευρώ.
Κάθε λογαριασμός χρεώνεται σε μηνιαία βάση με δύο ΤΕΜ για τα έξοδα διαχείρισης του συστήματος.


Πως διασφαλίζεται το σύστημα από απάτες;

Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα και δικλείδες ασφαλείας που θωρακίζουν το σύστημα και εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να το εκμεταλλευτούν:
- Κάθε μέλος μπορεί να ανοίξει ένα και μόνο λογαριασμό αφού για την εγγραφή απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα.
- Κάθε μέλος θα έχει όριο χρεωστικού λογαριασμού τα 100 ΤΕΜ
- Οι λογαριασμοί είναι ανοικτοί και διαφανείς σε όλα τα μέλη
- Τα μέλη φέρουν ευθύνη για την ποιότητα των προσφορών ενώ μετά από κάθε συναλλαγή, θα γίνεται ποιοτική αξιολόγηση.


Επιτρέπεται η μεταφορά μονάδων ΤΕΜ από λογαριασμό σε λογαριασμό ή για δωρεά σε φιλανθρωπική οργάνωση;

Είναι δυνατόν να γίνει μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό μονάδων αρκεί να πιστωθεί ένας λογαριασμός και ένας άλλος να χρεωθεί το αντίστοιχο ποσό
Μπορεί επίσης να γίνει δωρεά μονάδων ΤΕΜ σε ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες με τη σειρά τους θα τις χρησιμοποιήσουν μέσα στο σύστημα είτε για κάλυψη μέρους των εξόδων τους ή για μεταβίβαση προς εθελοντές που συμμετέχουν στις εργασίες τους.


Τι νομική μορφή έχει το Δίκτυο;

Το Δίκτυο αποτελεί ένωση φυσικών και νομικών προσώπων.
Οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά, ενώ για την διαχείριση υπάρχει διαχειριστική γραμματεία και συντονιστής.

Δείτε στην ηλεκτρονική μας σελίδα http://www.tem-magnisia.gr/
 Ποιοι είμαστε
 Συχνές ερωτήσεις
 Κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων
 Σημεία Συναλλαγής ΤΕΜ
 Καταστατικό του δικτύου
 Όροι συμμετοχής στο δίκτυο
 Πως θα γίνω μέλος
 Αγγελίες προσφοράς – ζήτησης

'‘ Φαντάσου όλους τους ανθρώπους να μοιράζονται τον κόσμο,
να μην υπάρχει ανάγκη για απληστία ή πείνα, μια ανθρώπινη αδελφότητα,
φαντάσου..." (από το "Imagine'' του John Lennon)
Ας μην το φανταζόμαστε μόνο.
Ας το κάνουμε πράξη
Γινόμαστε μέλη και συμμετέχουμε ενεργά στο Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Πηγή : http://fapes-mapes.blogspot.com

9 σχόλια:

ΔΗΜΗΤΡΑ είπε...

Πάρα πολύ καλή ιδέα μου φαίνεται. Συγχαρητήρια στα άτομα που δραστηριοποιήθηκαν ώστε να υλοποιηθεί η ιδέα. Μπράβο τους, φαίνεται πως οι άνθρωποι αυτοί δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια παρά προσπαθούν να κάνουν πράγματα, να βρουν λύσεις ώστε να αντιμετωπισθεί η οικονομική κρίση στην περιοχή τους, κάτι που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση για όλη την χώρα αλλά ....... οι πολιτικοί σκοτώνουν τους Έλληνες.

Σάββας είπε...

Οι πολιτικοί αλλά και η πολιτική σκοτώνει τους Έλληνες Δημητρούλα. Μόνη ελπίδα σε αυτή την χώρα κάποιοι ευαισθητοποιημένοι πολίτες που έχουν την δίψα και το όραμα ώστε να προσφέρουν κάτι καινούριο και καινοτόμο. Όταν στα δύσκολα οι πολιτικοί λακίζουν αυτοί που μένουν πίσω και παλεύουν με όλες τις δυνάμεις τους και με κάθε τρόπο είμαστε εμείς οι απλοί Έλληνες πολίτες.

ΔΗΜΗΤΡΑ είπε...

Συμφωνώ απόλυτα Σάββα, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες.

λιθο...Βόλος είπε...

Φίλε Σάββα,είναι πράγματι μια αξιέπαινη προσπάθεια.Έχω τη χαρά να είμαι μέλος αυτού του δικτύου αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.Εύχομαι γρήγορα να αναπτυχθεί(αναφέρομαι στην υγιή ανάπτυξη)γιατί οι καιροί είναι δύσκολοιγια αρκετούς αλλά ΄δυσκολότεροι για τους πολλούς.
Σάββα,σ΄ ευχαριστώ για τις εύστοχες παρεμβάσεις σου.Να είσαι πάντα καλά.

Σάββας είπε...

Μακάρι φίλε Αντώνη να αναπτυχθεί. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου γιατί πραγματικά πιστεύω πως είναι μια πρωτότυπη και αξιέπαινη προσπάθεια. Εγώ σε ευχαριστώ φίλε μου για τα σχόλιά σου που ξέρεις ότι για εμένα έχουν μεγάλη βαρύτητα.

Chrisgio είπε...

Εμένα μου έβαλες τα γυαλιά.
Αν και Βολιώτης δεν το ήξερα!!!
Αλλά κάλλιο αργά...

Σάββας είπε...

Φίλε Χρήστο καταρχήν είμαι περήφανος που έχω εσένα αναγνώστη του blog μου. Όσο για το άρθρο προσπαθώ να αναδεικνύω τέτοιου είδους προσπάθειες γιατί πιστεύω πως ότι αξίζει πρέπει να αναφέρεται (π.χ. Ο Έλληνας μπλόγκερ των επτά θαλασσών, Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας).

fapes-mapes είπε...

εγώ που μεγάλωσα σε χωριό ορεινότατο έζησα στην αρχή ακόμη της δεκαετίας του 1960 την ανταλλαγή προιόντων απο πρώτο χέρι και ήταν κάτι συνηθισμένο.
Έπαιρνα τετράδιο απο το''μαγαζί''δίνοντας αυγά !!
Τό ίδιο γινόταν και με την ανταλλαγή γεωργικών προιόντων με μηχανήματα απο τη Χώρα μας.
Εντάξει αυτό που βλέπουμε τώρα είναι φυσικά σε άλλη βάση αλλά θυμίζει κάτι απο τα παλιά.

Σάββας είπε...

Σίγουρα θυμίζει κάτι από τα παλιά. Μήπως τελικά ήταν καλύτερα τότε; Δεν υπήρχε η παγκοσμιοποίηση και ο κόσμος κοιτούσε να βγάζει τα απαραίτητα για να ζήσει. Δεν νοιαζόταν ούτε για ωραία αυτοκίνητα, ούτε για λούσα παρά μόνο να έχει ψωμί να φάει. Πέρα από αυτό ο κόσμος ήταν πιο φιλικός. Μαζευόντουσαν όλοι σε ένα σπίτι και περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους κάτι που δεν γίνετε σήμερα. Έχουμε αποξενωθεί τραγικά ο ένας από τον άλλον.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω emoticons απλά γράψτε στο σχόλιο σας τους χαρακτήρες που είναι μετά από αυτό:
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( =)) Grab Smily Gadget

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Referring Blogs